Takster/vedtægter

Vedr. § 9 

På generalforsamlingen den 26.4.22 godkendtes flg. ændring af § 9:

"Selskabets bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 til 4 og 2 til 3 medlemmer"