Forside

13,04,2021

Forsamlingsforbuddet muliggør endnu ikke, at der afholdes generalforsamling.

Generalforsamlingen er derfor udsat indtil forsamlingsforbuddet ændres så meget, at en afholdelse af generalforsamlingen igen er mulig.

Når dette sker, vil der blive indkaldt påny med den i vedtægterne foreskrevne tidsfrist.


mvh. Bestyrelsen 
28.3.2021

NY ORIENTERING vedr. generalforsamling 2019 og 2020

Der afholdes generalforsamling for begge år tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.30

Nærmere om hvor generalforsamlingen afholdes kommer sammen med selve indkaldelsen, som husstandsomdeles senest 13. april 2021.


Såfremt restriktionerne i forbindelse med Corona ikke gør det muligt at afholde generalforsamling som planlagt, vil vi orientere om dette her på hjemmesiden senest den 13. april 2021.


Mvh

Bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen

På grund af Cornasituationen har bestyrelsen  tidligere orienteret om,  at vi ikke fandt det forsvarligt, at afholde den ordinære generalforsamling inden udgangen af april 2020.


Vi er nu kommet til februar 2021, og det har fortsat ikke været muligt at afholde  den udsatte generalforsamling.


Vi har derfor besluttet, at generalforsamlingen i april 2021 bliver en dobbelt generalforsamling for både 2020 og 2021.


Der vil blive aflagt beretninger for begge årene, ligesom regnskab for både 2019 og 2020 vil bliver fremlagt.


I forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer er det de medlemmer, der normalt vil være på valg i et ulige år, der vil være på valg.


Vi kan orientere om, at driften kører planmæssigt.

Vandprøverne er fine, som du kan se under fanen vandprøver.


Der er selvfølgelig en risiko for, at det heller ikke i år er muligt at afholde generalforsamling allerede i april måned. I så fald orienterer vi om bestyrelsens beslutnig om, hvad vi så gør på denne side.


Pas på hinanden - hver for sig en tid endnu.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Driftsinformation:

 

Der skylles den sidste fredag i hver måned

ellers ingen aktuelle meldinger